LOGO UMK

dr Weronika Kortas

W 2022 roku uzyskałam stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach. Pracuję w Instytucie Badań Informacji i Komunikacji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Jestem absolwentką Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej i Socjologii na ww. uczelni oraz studiów podyplomowych dot. „User Experience” (WSB Gdańsk).

Pełnię funkcję Przewodniczącej Komitetu Organizacyjnego cyklicznej Konferencji Naukowej WIAD (Światowy Dzień Architektury Informacji - World IA Day), która odbywa się na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu od 2019 roku. Należę do Towarzystwa Naukowego ISKO oraz do redakcji czasopisma naukowego TSB. Autorka artykułów, uczestniczka krajowych i międzynarodowych konferencji. W latach 2023-2024 przewodniczę podzespołowi User Experience (planowanie badania i ewaluacja aplikacji ET/VR pod kątem doświadczeń użytkownika - UX) w ramach projektu Bitscope, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki. Kierownikiem naukowym projektu jest dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK.

Moje zainteresowania badawcze to: społeczności internetowe – zaspokajanie potrzeb informacyjnych i komunikacyjnych ich członków; projektowanie zorientowane na użytkownika; UX; czytanie społecznościowe.

Weronika Kortas

Czym się zajmuję?

Prowadzę autorskie zajęcia na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika

Wybrane:

 •  Metody kreatywnego rozwiązywania problemów / Design Thinking
 • Język współczesnych mediów / UX writing
 • Narzędzia UX
 • Teoria architektury informacji 
 • Wprowadzenie do user experience 
 • Internet jako narzędzie i przestrzeń badań: laboratorium netnograficzne  
 • Podstawy eyetrackingu
 • oraz laboratoria z zakresu infobrokeringu (wyszukiwanie i ocena informacji)

 

Autorskie warsztaty

 • 26.07.2021: W ramach konferencji online WIAD21, organizowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu (27-28.02.2021), przygotowałam warsztaty „Podstawy Design Thinking w bibliotekach” (online). Były przeznaczone dla osób, które chciały dowiedzieć się w jaki sposób myślenie projektowe może wzmocnić bibliotekę – poprzez zrozumienie potrzeb jej czytelników i zaangażowanie społeczności.

 • 27.04.2019: Warsztaty dla licealistów dotyczące eyetrackingu, Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu (z Adamem Szalachem)
 • 25.10.2016: Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla uczniów klasy pierwszej IX LO w Toruniu, pt. Otwarty dostęp, otwarta kultura będących częścią odbywającego się w dniach 24-28 października 2016 r. Open Access Week organizowanego przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu

Badam, piszę, organizuję – po więcej kliknij tu lub na poniższe ikonki.

 

Zainteresowania badawcze

Czytanie społeczne

"Ważne jest, by użytkownicy chcieli wypowiedzieć się na temat czytanego czy też przeczytanego tekstu. Wartość dodana w postaci komentarzy, notatek na marginesie, recenzji czy wypowiedzi jest kluczowym elementem czytania społecznego, gdyż wpływa na interpretację tekstu. Ludzie socjalizują się poprzez czytanie od wieków, czy to podczas niezobowiązujących pogawędek, dyskusji „na salonach” czy na spotkaniach klubów książki"

Wykształcenie: studia, kursy

W 2006 roku, po ukończeniu liceum i zdaniu matury, rozpoczęłam studia na UMK. Od tamtej pory obroniłam pięć prac dyplomowych, uzyskując: 2 licencjaty, tytuł magistra, studia podyplomowe oraz stopień naukowy doktora.

*

Ukończyłam również wiele kursów, szkoleń oraz brałam udział w warsztatach z zakresu projektowania zorientowanego na użytkownika, UX, architektury informacji, mediów społecznościowych, wyszukiwania informacji.

 • 2022: stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie nauki o komunikacji społecznej i mediach, UMK

tytuł pracy: Sposoby popularyzacji czytelnictwa w serwisie Facebook. Analiza z perspektywy użytkowników; promotor: prof. dr hab. Ewa Głowacka

 • 2020: studia podyplomowe na kierunku User Experience - projektowanie aplikacji, produktów i usług, WSB Gdańsk

tytuł pracy: “In My World” Projekt aplikacji webowej o profilu podróżniczym obejmujący badanie potrzeb, prezentacje wymagań oraz prototypowanie narzędzia w strategii "mobile first design"; promotor: mgr Łukasz Łosin

 • 2013: licencjat na kierunku Socjologia, sp. ogólna, UMK

tytuł pracy: Wybrane wspólnoty wirtualne a koncepcja łańcuchów rytuałów interakcyjnych; promotor: dr Łukasz Dominiak

 • 2011: tytuł magistra na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, sp. zarządzanie informacją, UMK

tytuł pracy: LiveJournal.com i inne portale społecznościowe jako główne źródło informacji J- i K-fanów- fenomen community; promotor: prof. dr hab. Ewa Głowacka

 • 2009: licencjat na kierunku Informacja naukowa i bibliotekoznawstwo, sp. zarządzanie informacją, UMK

tytuł pracy: Analiza porównawcza stron WWW muzeów w Województwie Pomorskim; promotor: prof. dr hab. Ewa Głowacka

 • 2016: Certyfikat Cambridge English FCE

Wybrane:

 • 08.2019: Human-Centered Design: an Introduction; prof. Scott Klemmer, University of California San Diego, online
 • 12.2017: Introduction to User Experience Design; Dr. Rosa I. Arriaga, Georgia Institute of Technology, online
 • 9.2017: Information Architecture (IA) Fundamental; Joe Natoli, online
 • 9.2017: UX & Web Design Master Course: Strategy, Design, Developmement; Joe Natoli, online
 • 7.2017: Introduction to Typography, Anther Kiley, California Institute of the Arts, online
 • 3.2016: Reading Literature In The Digital Age; University of Basel, online
 • 2.2016: Why We Post: The Anthropology Of Social Media; UCL, online

• 03.2019: Global Service Jam 2019 w Warszawie, Service Design Network Poland, Netguru, Socjomania, Innovation Titans, Ania Dąbkowska, Kamil Puk, Piotr Śliwa (Netguru), Katarzyna Młynarczyk (Socjomania), Tomek Bieńkowski (Innovation Titans), Magda Dobrowolska

• 02.2019: Inkluzywność w praktyce. Projektowanie z uwzględnieniem dostępności w codziennych realiach biznesu e-commerce, Jarosław Furmaniak (UX Designer w .Centra; Freelancing Design Professional), Agata Czapla (E-commerce Manager w Young / Skilled), Toruń Toruń

• 06.2017: Projektowanie liternictwa do ilustracji, Beata Kurek (LoveLetters Studio), Toruń

• 04.2017: Warsztaty Introligatorskie, dr Michał Chojecki (Oficyna Peryferie), Toruń

• 03.2017: Wizualizacje streamów Twittera, Marcin Wilkowski (LaCH UW, Warszawa), Toruń

• 03.2017: Podstawy wyszukiwania personalnego, dr Marcin Karwowski, Toruń

• 06.2012: Obywatelski monitoring funkcjonowania sądów rejonowych i okręgowych, Fundacja Court Watch Polska, Toruń (analiza danych, tworzenia bazy danych, pisanie raportów i rekomendacji)

Praca naukowa

Wykonana od rozpoczęcia studiów doktoranckich (2016 rok).

2023

W przygotowaniu: Architektura Informacji - Teoria i Praktyka (2), pod red. Magdaleny Cyrklaff-Gorczycy, Weroniki Kortas, Piotra Rudery, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2023

Miejsca czytelnicze na Facebooku. Perspektywa użytkowników, Kortas Weronika, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2023, LINK

2022

Formy organizacji konferencji, Kortas Weronika, Rudera Piotr [w:] Organizacja Konferencji Naukowych, pod. red. Marioli Antczak i Grzegorza Czapnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022, s. 23-40, LINK

Konferencja World Information Architecture Day, Kortas Weronika, Rudera Piotr [w:] Organizacja Konferencji Naukowych, pod. red. Marioli Antczak i Grzegorza Czapnika, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2022, s. 363-370, LINK

Architektura Informacji. Badania i Praktyka, pod red. Ewy Głowackiej i Weroniki Kortas, Toruń, Wydawnictwo Naukowe UMK, 2022, LINK

 
2021

Architektura Informacji Istotą Projektu, pod red. Weroniki Kortas, Piotra Rudery i Piotra Chmielewskiego, Toruń, Instytut Badań Informacji i Komunikacji, 2021, LINK 

 
2020

Creativity in solving library problems and finding user-oriented solutions: analysis of examples from the world, [w:] IAI Academic Conference Proceedings, International Virtual Academic Conference : Education and social sciences, business and economics, 9 December 2020, pod red. Milena Apostolovska-Stepanoska, Skopje, International Academic Institute: 2020, LINK

 
2019

Od Facebooka do post-przyjaźni. Współczesne przeobrażenia bliskich relacji, Studia Medioznawcze, nr 4 (79), 2019, s. 407-412, 5 stron, LINK

Członkowie polskich grup w serwisie Facebook a zjawisko czytania społecznościowego, Przegląd Biblioteczny, R. 87 z. 2, 2019, s. 185-198

Reading in times of technological changes: social reading phenomenon, IAI Academic Conference Proceedings : Education and Social Sciences Conference - Business and Economics Conference, Corvinus University, Budapest, Hungary, 26 November 2019 / ed.: Hristina Runcheva Tasev, Skopje : International Academic Institute, 2019, s. 73-83, LINK

„Projektowanie dla Różnorodności” czyli obchody Światowego Dnia Architektury Informacji w Toruniu, w: Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2019 nr 1 (22), LINK 

Jak odróżnić ziarno od plew? Potrzeba nauczania o rzetelnych źródłach wiedzy w Internecie, monografia: Mass Media we Współczesnym Świecie, pod red. Tanaś Violetta, Welskop Wojciech, Łódź: Wydawnictwo Naukowe Wyższej Szkoły Biznesu i Nauk o Zdrowiu, 2019, s. 311-330, LINK

#Hashtag musi być!, Kreatywność językowa w przekazach internetowych / pod red. Katarzyny Burskiej i Bartłomieja Cieśli, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, 2019, s. 167-180

I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 "Projektowanie dla Różnorodności", (Toruń, 23 lutego 2019 r.), Nowa Biblioteka, nr 3 (34), 2019, s. 149-154 

Internauta mówi "Nie każ mi myśleć". Co na to architekt informacji?, Nowości, R. 52 nr 22, 2019, s. M9

 
2018

„Czytanie społecznościowe: platformy, aplikacje, chmury i tagi” – przegląd problematyki, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2018 nr 1 (20), s. 143-162, LINK

Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa, Medialica. Studia Multimedialne z Humanistyki, 12.2018, LINK

"Czym jest Open Access?" Scenariusz zajęć dla uczniów klas VII-VIII szkoły podstawowej, Wychowanie na co Dzień, nr 3 (264), wkładka metodologiczna

Z książką… Wszędzie!, Między Regałami, 01.2018 nr 1 (26), s. 21-22

Moc dzięki MOOC. Czyli o internetowych kursach słów kilka, Między Regałami, 09.2018 nr 2 (27)

„Ciężko o dobry UX, jeśli architektura leży”. Rozmowa z Michałem Olszewskim, Między Regałami, 09.2018 nr 2 (27)

 
2017

Social Reading w kontekście nowych technologii: historia, rodzaje, projekty, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2017 nr 2 (19), s. 211-240, LINK

Wizualizacja informacji w humanistyce, Biuletyn Polonistyczny, 04.2017

Politically “detoxified” Japanese comedy scene (pierwszy autor; wspólnie z Yoshimim Ito), The Changing Role of Asia: Selected Cultural and Educational Aspects, Toruń: 2017, s. 197

Open Access Week w Toruniu, Toruńskie Studia Bibliologiczne, 2017 nr 1 (18), s. 203 

To nie fikcja literacka! Rozmowa z Mariuszem Gosławskim, książką w Żywej Bibliotece, Między Regałami, 2017 nr 1 (25), s. 10 

Wizualizacja informacji komunikowanych za pośrednictwem Facebooka, Wizualizacja Informacji w Humanistyce, pod red. Małgorzaty Kowalskiej i Veslavy Osińskiej 2017, s. 285-308

Historia wybranych krojów pisma, Od rękopisów do baz danych, pod red. Alicji Paszkowskiej, Michaliny Stopnickiej, Agaty Śladowskiej, 2017, s. 36-50 

 
2016

Chojniczanka w Tokio. Impresje z Japonii, Gazeta Pomorska, 27.06.2016

Book and Bed Tokyo, Między Regałami, 06.2016 nr 1 (23), s. 17-18

Międzynarodowe:
 • 26.02-28.02.2021, I Międzynarodowa Konferencja Naukowa WIAD21 „Ciekawość” / Sekretarz Konferencji i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • 13-24.03.2017, “Wizualizacja Informacji w Humanistyce” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 
Ogólnopolskie:
 • 4.03-5.03.2023, V Konferencja Naukowa WIAD23 „Orientacja i odnajdywanie drogi” ("Orientation & Wayfinding") / Sekretarz Konferencji i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • 5.03-6.03.2022, IV Konferencja Naukowa WIAD22 „Połączony Świat”, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / Sekretarz Konferencji i Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego
 • 02.2020, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD20 „Architektura Informacji Istotą Projektu”, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / sekretarz i pomysłodawca konferencji
 • 05.2019, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Media”, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 02.2019, I Ogólnopolska Konferencja Naukowa WIAD19 „Projektowanie dla Różnorodności”, na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu / sekretarz i pomysłodawca konferencji
 • 18-19.10.2018, “Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 15-16.03.2018, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Media” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 09-10.03.2017, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Cyberkultura” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruni
Konferencje międzynarodowe (z referatem):
 • 9.12.2020: Creativity in solving library problems and finding user-oriented solutions - analysis of examples from the world, International Virtual Academic Conference: Education, Social Sciences, Business and Economics, International Academic Institute, Skopje, Macedonia
 • 11.2019: Reading in times of technological changes. Social reading phenomenon, Education and Social Sciences Conference, Corvinus University Budapest, Hungary 26 November 2019
 • 7-8.05.2019: Can media inform about the latest events in a neutral way? Overview of the INDiD Media WatchDog program, The Future of Media, Mediatization, Journalism and Communication, Bydgoszcz
 • 03.2019: Jak odróżnić ziarno od plew? Potrzeba nauczania o rzetelnych źródłach wiedzy w Internecie, VII Międzynarodowa E-Konferencja Naukowa „Mass Media we Współczesnym Świecie”, Wyższa Szkoła Biznesu i Nauk o Zdrowiu w Łodzi
 • 01-02.06.2017: Kultura czytelnicza w mediach społecznościowych, Konferencja “Kultura-Media-Społeczeństwo” na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy 
 • 23-24.03.2017: Komunikacja obrazkowa na Facebooku, Konferencja “Wizualizacja Informacji w Humanistyce” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 19-20.05.2016: Politically “detoxified” Japanese comedy scene(pierwszy autor; wspólnie z Yoshimim Ito), “III Międzynarodowy Kongres Azjatycki”, Toruń
 
Konferencje ogólnopolskie (z referatem):
 • 4.03-5.03.2023: Wykorzystanie metod ET w badaniach UX, współautor: dr inż. Adam Szalach, V Konferencja Naukowa WIAD23 „Orientacja i odnajdywanie drogi” ("Orientation & Wayfinding"), Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 05.2019, IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Media” , Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 25-26.04.2019: Aplikacje do wszystkiego, czyli dryfując w cyberprzestrzeni, Ogólnopolska Konferencja Interdyscyplinarna "Dzieci Off-Line-Jak Włączyć Je Do Życia", Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, wystąpienie:
 • 4-5.04.2019: Czytelnictwo w obliczu przemian technologicznych, Konferencja Wspólne Drogi: "Człowiek w obliczu przemian", Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie,
 • 04.2019: Grupy czytelnicze na Facebooku, Ogólnopolska Konferencja Naukowa pt. "Lektura wobec wyzwań współczesności", Uniwersytet Rzeszowski,
 • 18-19.10.2018: Autocenzura w społecznościach internetowych, “Niewygodne dla władzy. Ograniczanie wolności słowa”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 20-21.04.2018: Hashtagi off-line, „Językoznawcza strona popkultury”, Uniwersytet Wrocławski
 • 04.2018: Jak zachęcić uczniów do czytania lektur? Omówienie techniki „social reading online”, „Wychowanie do lektury”, Uniwersytet Rzeszowski
 • 04.2018: Czy MOOC daje moc?, III Sympozjum Nowych Mediów "Szósty kontynent", Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu
 • 20-21.03.2018: #hashtag musi być!, „Kreatywność językowa w przestrzeni publicznej”, Uniwersytet Łódzki
 • 17-18.03.2018: Technika „social reading” jako sposób na urozmaicenie lekcji języka polskiego, „Konferencja Tygiel”, Lublin
 • 15-16.03.2018: #książka na Instagramie, III Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Media”, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • 04.2017: Historia wybranych fontów (oraz o tym dlaczego nie każdym wypada pisać), IV Ogólnopolska Konferencja Naukowa “Od rękopisów po bazy danych” na Uniwersytecie Warszawskim
 • 04.2017: Portal społecznościowy LiveJournal.com – omówienie na przykładzie community Omona They Didn't!, II Sympozjum Nowych Mediów “Cyfrowi tubylcy. Młodzi twórcy medialnej wyobraźni” w Wyższej Szkole kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu 
 • 09-10.03.2017: Social reading, II Ogólnopolska Konferencja Naukowa „Człowiek – Informacja. Książka. Cyberkultura” na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu 
 
Bez referatu:
 • 2020: POLISHOPA Design Thinking Conference
 • 2020: Elementarz UX II
 • 2020: Elementarz UX I
 • 2019: GrafConf
 • 2019: X OKMM Społeczeństwa sieci - czym są i jak je badać
Udział w projektach:

2023-2024: przewodniczę podzespołowi User Experience (planowanie badania i ewaluacja aplikacji ET/VR pod kątem doświadczeń użytkownika - UX) w ramach projektu Bitscope, finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki w ramach programu CHIST-ERA IV, który otrzymał dofinansowanie na podstawie Umowy Finansowej nr 857925 w ramach Programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej Horyzont 2020. Kierownikiem naukowym projektu jest dr hab. Veslava Osińska, prof. UMK.

Przygotowanie i prowadzenie warsztatów:

26.07.2021: przygotowanie i prowadzenie autorskich warsztatów, pt. Podstawy Design Thinking w bibliotekach, które odbyły się w ramach Międzynarodowej Konferencji Naukowej WIAD21 „Ciekawość”

27.04.2019: Warsztaty dla licealistów dotyczące eyetrackingu, Festiwal Nauki i Sztuki w Toruniu

25.10.2016: Przygotowanie i prowadzenie warsztatów dla uczniów klasy pierwszej IX LO w Toruniu, pt. Otwarty dostęp, otwarta kultura będących częścią odbywającego się w dniach 24-28 października 2016 r. Open Access Week organizowanego przez Instytut Informacji Naukowej i Bibliologii UMK w Toruniu

 
Uzyskane stypendia i granty na badania:

Grant WNH UMK na rok 2017/18 1137-NK, pt.: Analiza sposobów popularyzacji czytelnictwa w serwisie Facebook / 2000 zł

Grant WNH UMK na rok 2016/17 2920-NH, pt.: Analiza sposobów popularyzacji czytelnictwa w serwisie Facebook / 1000 zł

Stypendium: 2017/18 Google Developer Challenge Scholarschip: Fron-End Wev Dev, Co-Created with: Amazon, Github, AT&T, Google1

VI 2021: Wyróżnienie JM Rektora UMK za osiągnięcia w działalności organizacyjnej w 2020 roku

Pliki cookie są wykorzystywane do celów statystycznych Google Analytics. View more
Accept